مهربونم

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با منت و خواری پی شبنم نمیگردم.

راستی با چیپس و ماست موسیر هم خدا فظی کردم

خوشبخت شی

حلالم کن

خدا نکهدار

رز کبود.

همه کاراتو تقلید میکنم حتی پیوندتو

[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 14:38 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

...

[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 14:25 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

[ سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 ] [ 15:20 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

[ سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 ] [ 15:19 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

[ سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 ] [ 15:19 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

[ سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 ] [ 15:19 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

[ سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 ] [ 15:17 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

[ سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 ] [ 15:16 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

[ سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 ] [ 15:16 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

حرف آخر

[ سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 ] [ 15:2 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

پیش از آنکه درباره زندگی ،

گذشته و شخصیت من قضاوت کنی...

خودت را جای من بگذار،

از مسیری که من گذشته ام عبور کن،

با غصه ها ،تردید ها ،ترس ها ،درد ها ،و خنده هایم زندگی کن...

یادت باشد هر کسی سرگذشتی دارد.

هرگاه به جای من زندگی کردی

آنگاه میتوانی درباره من قضاوت کنی

[ یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 ] [ 14:38 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

زمان آدم ها را عوض نمی کند،

زمان حقیقت آدم ها را آشکار می کند.

[ یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 ] [ 14:26 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

برای کسی که با میل خودش رفته یک لحظه دلتنگی هم حماقته...

[ یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 ] [ 14:24 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

...

آن روزها ...

چقدر وقت داشتم برای تو...

و چقدر وقت نداشتی برایم ....این روزها...

انگار ساعتت را گم کردی! که فراموش کنی وقت هایت را برای من !

و من زمان را میدوم ؛ شاید فراموش کنم روزگاری حقی داشتم ...

خدا..... این دنیای تو به من خیلی بدهکاره...

[ شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 ] [ 13:25 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]


[ دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 ] [ 19:14 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]


[ دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 ] [ 19:14 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

بزرگ شده ام دیگر انقدر کوچک نیستم

که دردلتنگی هایم گم شوم آموخته ام

که این فاصله ی کوتاه بین لبخندواشک

نامش زندگیست..

آموخته ام

که دیگردلم برایت تنگ نشود

راستی دروغ گفتن را هم خوب یادگرفته ام

حال من خوب است...

نگران من نباش حال من خوب است

i
[ یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 16:30 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

رسم عاشق نیست

با ی دل دو دلبر داشتن

[ چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 ] [ 18:56 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]


ماهیمون هی می خواست ی چیزی بگه .

تا دهنشو باز میکرد آب می رفت تو دهنش.

نمی تونست بگه .دست کردم تو آکواریوم درش آوردم.

شروع کرد از خوشحالی بالا پایین پریدن.

دلم نیومد دوباره بندازمش اون تو.اینقد بالا پایین پرید خسته شد خوابید.

دیدم بهترین موقع تاخوابه دوباره بندازمش تو آب.

ولی الان چند ساعته بیدار نشده.

یعنی فک کنم بیدار شده دیده انداختمش اون تو قهر کرده خودشو زده به خواب.

.

.

.

این داستان رفتار بعضی از آدم هایی است که کنارمونند

دوستشون داریم و دوستمون دارند ولی ما رو نمی فهمند

و فقط تو دنیای خودشون دارن بهترین رفتار را با ما میکنند

[ چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 ] [ 18:55 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]


زن حقیقت عشق را زود تشخیص می دهد با حس نیرومند زنی ...

و اگر دبه در می آورد از آن است که عشق برایش کافی نیست.

اوبیش از عشق را می طلبد.


[ چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 ] [ 18:49 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

رفتن کار راحتیست در حالی که فراموش کردن انقلابیست بزرگ...
[ چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 ] [ 18:47 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

دلم خیلی ازت پره مهربون

خیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی

[ سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 16:38 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 14:23 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 23:28 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 23:24 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

و من در شهر چشمانت فقط یک رهگذر بودم

                                                ندیده دل به تو دادم شدی سلطان و معبودم

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 23:22 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 23:21 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 23:16 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 23:15 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]

میدونی بدبختی من الان چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اینه که دوستت دارم

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ] [ 17:10 ] [ دیگه رزی وجود نداره ] [ ]